BAKREGELS

Reglement

Om het rijden voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, dient iedereen zich te houden aan onderstaand reglement:

 • Bij het rijden  op het clubterrein of in de rijhal dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm te dragen.

 • Bij binnenkomst en bij het verlaten van de rijhal, moet dit luid worden   aangekondigd.

 • Als men de bakverlichting gebruikt, doet de laatste ruiter het licht uit.

 • Men sluit de deuren van de rijbaan en ook de toegangspoorten als men als laatste het terrein verlaat.

 • De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.

 • Pony’s of paarden mogen niet los gelaten worden in de bak.

 • Stappen wordt gedaan op de binnen-hoefslag.

 • Er wordt niet haltgehouden/stilgestaan op de hoefslag (op- en afzadelen zoveel mogelijk in de hoek plaats laten vinden).

 • Het is toegestaan om je paard te longeren mits dit in overleg is gegaan met de rijdende ruiters. Het rijden gaat altijd voor longeren.

 • Er mag op het hele terrein niet gerookt worden (buiten, rijhal, loods, kantine, hal en toiletruimte).

 • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden vergezeld met een ouder of voogd.

 • Laat geen rotzooi achter in de bak.

 • Als je paard of pony mest dan ruim je dit op in de daarvoor bestemde kruiwagen.

 • Wanneer er bij het uitladen mest, zaagsel of stro uit de trailer valt, veeg dit dan op en laat achter in de struiken, kruiwagen of mesthoop.

 • Wanneer er reeds een of meerdere combinaties in de rijhal rijden, en iemand wil gaan springen, dan is dit enkel toegestaan indien de reeds rijdende combinaties daarmee instemmen.