top of page

BAKREGELS

Reglement

Om het rijden voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, dient iedereen zich te houden aan onderstaand reglement:

 • Bij het rijden  op het clubterrein of in de rijhal dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm te dragen.

 • Bij binnenkomst en bij het verlaten van de rijhal, moet dit luid worden aangekondigd.

 • Als men de bakverlichting gebruikt, doet de laatste ruiter het licht uit.

 • Men sluit de deuren van de rijbaan en ook de toegangspoorten als men als laatste het terrein verlaat.

 • De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.

 • Pony’s of paarden mogen niet los gelaten worden in de bak.

 • Stappen wordt gedaan op de binnen-hoefslag.

 • Er wordt niet haltgehouden/stilgestaan op de hoefslag (op- en afzadelen zoveel mogelijk in de hoek plaats laten vinden).

 • Het is niet toegestaan om je paard te longeren in de rijhal

 • Het is niet toegestaan om aangespannen te rijden / mennen in de rijhal

 • Er mag op het hele terrein niet gerookt worden (buiten, rijhal, loods, kantine, hal en toiletruimte).

 • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden vergezeld met een ouder of voogd.

 • Laat geen rotzooi achter in de bak.

 • Als je paard of pony mest dan ruim je dit op in de daarvoor bestemde kruiwagen.

 • Wanneer er bij het uitladen mest, zaagsel of stro uit de trailer valt, veeg dit dan op en laat achter in de struiken, kruiwagen of mesthoop.

 • Wanneer er reeds een of meerdere combinaties in de rijhal rijden, en iemand wil gaan springen, dan is dit enkel toegestaan indien de reeds rijdende combinaties daarmee instemmen.

bottom of page